Kontrolovane skladujeme

Vždy tá správna teplota.

Správna teplota

Naše skladovacie priestory sú riadené a kontrolované počítačom.

Vďaka moderným technológiám sme schopní jednoducho udržiavať požadované konštantné teploty vo všetkých skladoch.

Dostatok priestoru

Celková rozloha našich skladov je viac než 35 000 m2.

Takto zaručujeme zákazníkom optimálne podmienky pre dostatok stáleho sortimentu ponúkaného tovaru.

Cross docking

Cross docking je založený na potrebe synchronizácie všetkých logistických procesov, ktoré zákazníkovi šetria čas, peniaze a priestor. Ide o zjednodušenie procesu odberu tovaru od výrobcu alebo dodávateľa a jeho následného dodania do cieľovej maloobchodnej prevádzky.

Vďaka službám cross docking znížite potrebu skladových priestorov a množstvo skladových zásob, pričom doprava je efektivnejšia, presnejšia, profesionálnejšia a lacnejšia. Zvýši sa vaša likvidita. Kapitál viazaný na skladové zásoby sa uvoľní.

Služby cross dockingu

  • Optimalizácia nákladov na prepravu, balenie a expedíciu
  • Zlepšenie termínov dodávok do maloobchodných prevádzok
  • Skrátenie doby skladovania tovaru
  • Zvýšenie vašej skladovej kapacity
  • Monitoring zásielky počas celej manipulácie s tovarom
  • Konsolidácia dodávok od rôznych dodávateľov a následné expedovanie kompletných zásielok