Kontrolovane skladujeme

Používame najmodernejšie skladové systémy.

S ohľadom na rýchlosť, efektívnosť a kvalitu pri zachovaní maximálnej čerstvosti skladovania a expedície čerstvých výrobkov používame najmodernejšie systémy riadenia skladov WMS (Warehouse Management System).

  • kontrolovaný príjem a kvalita tovaru
  • riadenie skladu FIFO (First In, First Out)
  • riadenie efektívnosti a minimalizácia chýb pri preprave
  • okamžitá analýza výkonnosti procesov
  • efektívna kompatibilita s obchodnými a účtovnými systémami