Komplexná logistika ovocia a zeleniny

Hortim ponúka plný rozsah logistických služieb, ktoré súčasný zákazník vyžaduje. Kvalitná logistika pre nás znamená poskytnúť zákazníkovi ideálne podmienky pre jeho tovar, aby zostal čo najdlhšie čerstvý. Dbáme najmä na neustálu kontrolu teploty pri preprave, manipulácii a skladovaní. Pri práci s tovarom je na prvom mieste flexibilita, rýchlosť a šetrnosť.

Naše mnohoročné skúsenosti nie len z oblasti ovocia a zeleniny zaisťujú našim zákazníkom požadovanú kvalitu logistických služieb.

Logistický tok

 • Príjem tovaru do skladu a jeho kvalitatívna a kvantitatívna kontrola zaistí bezproblémové dohľadanie a flexibilnú manipuláciu.
 • Uskladnenie vo vlastných priestoroch.
 • Špeciálna technológia pri skladovaní – dozrievanie banánov.
 • Kompletná obalová logistika – podľa špecifických vlastností plodov ovocia a zeleniny. Používame kvalitné prepravné obalové materiály.
 • Príprava na vyskladnenie a odbavenie.
 • Expedícia – vyskladnenie ovocia a zeleniny.
 • Doprava – preprava ovocia a zeleniny k zákazníkovi alebo na miesto určenia podľa jeho požiadaviek.
 • Administratívne spracovanie – podľa požiadaviek zákazníka pripravíme balený tovar vrátane formálnych náležitostí.

Komplexná logistika ovocia a zeleniny

Hortim ponúka plný rozsah logistických služieb, ktoré súčasný zákazník vyžaduje. Kvalitná logistika pre nás znamená poskytnúť zákazníkovi ideálne podmienky pre jeho tovar, aby zostal čo najdlhšie čerstvý. Dbáme najmä na neustálu kontrolu teploty pri preprave, manipulácii a skladovaní. Pri práci s tovarom je na prvom mieste flexibilita, rýchlosť a šetrnosť.

Naše mnohoročné skúsenosti nie len z oblasti ovocia a zeleniny zaisťujú našim zákazníkom požadovanú kvalitu logistických služieb.

Logistický tok

 • Príjem tovaru do skladu a jeho kvalitatívna a kvantitatívna kontrola zaistí bezproblémové dohľadanie a flexibilnú manipuláciu.
 • Uskladnenie vo vlastných priestoroch.
 • Špeciálna technológia pri skladovaní – dozrievanie banánov.
 • Kompletná obalová logistika – podľa špecifických vlastností plodov ovocia a zeleniny. Používame kvalitné prepravné obalové materiály.
 • Príprava na vyskladnenie a odbavenie.
 • Expedícia – vyskladnenie ovocia a zeleniny.
 • Doprava – preprava ovocia a zeleniny k zákazníkovi alebo na miesto určenia podľa jeho požiadaviek.
 • Administratívne spracovanie – podľa požiadaviek zákazníka pripravíme balený tovar vrátane formálnych náležitostí.
 
 

Preprava

Moderný vozový park nám umožňuje zaistiť pre našich zákazníkov priebežnú distribúciu čerstvých produktov v požadovanom čase. Pri tom sa dodržiava potrebná prepravná teplota a iné požiadavky na prepravu podľa typu tovaru. . Pri prevoze ovocia a zeleniny dbáme najmä na:
 • Dodržiavanie požadovanej prepravnej teploty
 • Používanie vhodných obalových materiálov
 • Časovú flexibilitu
Viac informácií o možnostiach prepravy ovocia a zeleniny nájdete na stránke Cargo-Hortim alebo priamo na stránke našej prepravnej spoločnosti Cargo-Hortim.

Cargo-Hortim, spol. s r.o.poskytuje služby v oblasti prepravy tovaru. Realizujeme vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu a riešime súvisiacu logistiku tovaru náročného na prepravu.

Preprava

Moderný vozový park nám umožňuje zaistiť pre našich zákazníkov priebežnú distribúciu čerstvých produktov v požadovanom čase. Pri tom sa dodržiava potrebná prepravná teplota a iné požiadavky na prepravu podľa typu tovaru. . Pri prevoze ovocia a zeleniny dbáme najmä na:
 • Dodržiavanie požadovanej prepravnej teploty
 • Používanie vhodných obalových materiálov
 • Časovú flexibilitu
Viac informácií o možnostiach prepravy ovocia a zeleniny nájdete na stránke Cargo-Hortim alebo priamo na stránke našej prepravnej spoločnosti Cargo-Hortim.

Cargo-Hortim, spol. s r.o.poskytuje služby v oblasti prepravy tovaru. Realizujeme vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu a riešime súvisiacu logistiku tovaru náročného na prepravu.
Top