Životné prostredie...

Chováme sa zodpovedne k životnému prostrediu

Triedenie a recyklácia odpadu má dokázateľne pozitívny dopad na životné prostredie. Triedením odpadu šetríme nie len primárne zdroje surovín, energií a miesto na skládkach, ale taktiež znižujeme množstvo emisií, ktoré by inak boli vypustené do ovzdušia, spotrebu elektrickej energie na výrobu nových vecí a spotrebu vody. Jednoduché triedenie odpadu teda chráni prírodu v mnohých smeroch.

Samotné triedenie odpadu pri tom nie je nič zložitého. Stačí si osvojiť len pár pravidiel a časom sa to stane úplne samozrejmou súčasťou každodenného života. A nie je nad dobrý pocit, že i my osobne prispievame k zlepšeniu nášho životného prostredia.

V roku 2012 sa podarilo znížiť zaťaženie životného prostredia, pretože vďaka triedeniu a recyklácii odpadu je v atmosfére o 1.114.840 ton CO2ekv. menej. Recykláciou sa usporilo 27.034.318 GJ energie, čo je produkcia jadrovej elektrárne Temelín za 162 dní. Toľko energie spotrebuje v priemere za rok viac než 300 tis. domácností, teda zhruba celý jeden kraj.

Náš podiel na celkovom znížení produkcie skleníkových plynov vďaka zapojeniu sa do systému EKO-KOM predstavuje 552 ton CO₂ ekv., čím bolo usporených 13 285 GJ energie. To zodpovedá emisiám CO₂ vyprodukovaným 259 osobnými automobilmi strednej triedy za rok ich prevádzky.

Naša spoločnosť významne prispela k zníženiu „uhlíkovej stopy".

Spoločnosť HORTIM International, spol. s r. o. dostala poďakovanie za účasť na jednom z najväčších environmentálnych projektov v Českej republike - systému triedenia a recyklácie obalových odpadov EKO-KOM.

Vďaka nášmu príspevku bol zaistený spätný odber a recyklácia 797 ton obalových odpadov. Tieto odpady by naplnili 343 zberných automobilov.

Podiel spoločnosti HORTIM International, spol. s r. o. na systéme EKO-KOM zodpovedá zaisteniu ročnej prevádzky a obsluhy 102 farebných kontajnerov na triedený odpad (na papier, sklo, plasty a nápojové kartóny) . Triedenie odpadov sme tak umožnili viac než 4 785 obyvateľom.

Životné prostredie...

Chováme sa zodpovedne k životnému prostrediu

Triedenie a recyklácia odpadu má dokázateľne pozitívny dopad na životné prostredie. Triedením odpadu šetríme nie len primárne zdroje surovín, energií a miesto na skládkach, ale taktiež znižujeme množstvo emisií, ktoré by inak boli vypustené do ovzdušia, spotrebu elektrickej energie na výrobu nových vecí a spotrebu vody. Jednoduché triedenie odpadu teda chráni prírodu v mnohých smeroch.

Samotné triedenie odpadu pri tom nie je nič zložitého. Stačí si osvojiť len pár pravidiel a časom sa to stane úplne samozrejmou súčasťou každodenného života. A nie je nad dobrý pocit, že i my osobne prispievame k zlepšeniu nášho životného prostredia.

V roku 2012 sa podarilo znížiť zaťaženie životného prostredia, pretože vďaka triedeniu a recyklácii odpadu je v atmosfére o 1.114.840 ton CO2ekv. menej. Recykláciou sa usporilo 27.034.318 GJ energie, čo je produkcia jadrovej elektrárne Temelín za 162 dní. Toľko energie spotrebuje v priemere za rok viac než 300 tis. domácností, teda zhruba celý jeden kraj.

Náš podiel na celkovom znížení produkcie skleníkových plynov vďaka zapojeniu sa do systému EKO-KOM predstavuje 552 ton CO₂ ekv., čím bolo usporených 13 285 GJ energie. To zodpovedá emisiám CO₂ vyprodukovaným 259 osobnými automobilmi strednej triedy za rok ich prevádzky.

Naša spoločnosť významne prispela k zníženiu „uhlíkovej stopy".

Spoločnosť HORTIM International, spol. s r. o. dostala poďakovanie za účasť na jednom z najväčších environmentálnych projektov v Českej republike - systému triedenia a recyklácie obalových odpadov EKO-KOM.

Vďaka nášmu príspevku bol zaistený spätný odber a recyklácia 797 ton obalových odpadov. Tieto odpady by naplnili 343 zberných automobilov.

Podiel spoločnosti HORTIM International, spol. s r. o. na systéme EKO-KOM zodpovedá zaisteniu ročnej prevádzky a obsluhy 102 farebných kontajnerov na triedený odpad (na papier, sklo, plasty a nápojové kartóny) . Triedenie odpadov sme tak umožnili viac než 4 785 obyvateľom.
Top