Technológie

Kvalitné technologické zázemie nám umožňuje ponúkať našim zákazníkom komplexné služby a vyhovieť individuálnym požiadavkám a potrebám na dodávku ovocia a zeleniny. Naši zákazníci nám plne dôverujú pri zaisťovaní ovocia a zeleniny priamo u zdroja, pri preprave, skladovaní, pri predpísaných podmienkach, balení a expedícii priamo k zákazníkovi. Nesmieme pri tom ohroziť kvalitu, trvanlivosť a vzhľad dodávaného ovocia a zeleniny.

Technológie

Kvalitné technologické zázemie nám umožňuje ponúkať našim zákazníkom komplexné služby a vyhovieť individuálnym požiadavkám a potrebám na dodávku ovocia a zeleniny. Naši zákazníci nám plne dôverujú pri zaisťovaní ovocia a zeleniny priamo u zdroja, pri preprave, skladovaní, pri predpísaných podmienkach, balení a expedícii priamo k zákazníkovi. Nesmieme pri tom ohroziť kvalitu, trvanlivosť a vzhľad dodávaného ovocia a zeleniny.
Top