Zodpovednosť...

Aktívne pristupujeme k vytváraniu hodnôt.

Medzinárodná norma IFS (International Food Standard) je zameraná na výrobné spoločnosti v potravinárskom sektore, ktoré vyrábajú značkové potraviny pre potravinový obchod a predstavujú riadenie kvality a systému rizika špeciálne u potravín. Zámerom normy IFS je najmä stanoviť požiadavky na zaistenie zdravotne nezávadných potravín.

Spoločnosť Hortim-International, spol. s r.o. je držiteľom certifikátu „Spracovanie a obchod s produktmi ekologického poľnohospodárstva“ na základe kontroly a osvedčovania bioprodukcie podľa zákona č. 553/2005 Zb., ktorým sa mení zákon č. 242/2000 Zb. o ekologickom poľnohospodárstve, z dôvodov kontrolnej činnosti naviac zahŕňa overovanie výrobcov a spracovateľov krmív pre ekologické chovy zvierat vzhľadom na požiadavku vyplývajúcu z nariadenia Rady Európskej únie č. 834/2007 o ekologickom poľnohospodárstve.
ISO normy radu 9000 sa všeobecne týkajú procesov súvisiacich so zaistením stabilnej úrovne kvality výrobkov a tovaru opúšťajúceho brány našej spoločnosti. Následne to znamená výrazné zníženie reklamácií zo strany odberateľov a vyššiu spokojnosť zákazníkov, ktorá podporí dlhodobé a perspektívne obchodné vzťahy.

Spoločnosť Hortim-International je držiteľom certifikátu ISO 9001. Ten je zárukou dlhodobej stabilnej a tradične vysokej úrovne produktov a služieb spoločnosti. Samozrejmosťou je neustále zdokonaľovanie všetkých procesov v systéme obsluhy zákazníkov, a to i nad rámec komerčne získanej certifikácie.
 

Podporujeme tých, ktorí sú nám najbližší

Spoločnosť Hortim dlhodobo spolupracuje a podporuje niekoľko charitatívnych projektov, nadácií a dobročinných akcií. Informácie o súčasných i predchádzajúcich sponzorských aktivitách nájdete na našom blogu.

LILA – Domov pre postihnuté deti Otnice

LILA Domov pre postihnuté deti Otnice, príspevková organizácia je neštátne zdravotnícke zariadenie v rezorte zdravotníctva. Jeho zriaďovateľom je Juhomoravský kraj. Domov má v nepretržitej opatere 35 detí s telesným, duševným, zmyslovým alebo sociálnym postihnutím vo veku od 1 do 10 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu mať v opatere ich rodičia. Najčastejšími diagnózami sú M.Down (Downov syndróm), DMO (detská mozgová obrna), vrodené vývojové chyby a psychomotorické retardácie.

Podporujeme tých, ktorí sú nám najbližší

Spoločnosť Hortim dlhodobo spolupracuje a podporuje niekoľko charitatívnych projektov, nadácií a dobročinných akcií. Informácie o súčasných i predchádzajúcich sponzorských aktivitách nájdete na našom blogu.

LILA – Domov pre postihnuté deti Otnice

LILA Domov pre postihnuté deti Otnice, príspevková organizácia je neštátne zdravotnícke zariadenie v rezorte zdravotníctva. Jeho zriaďovateľom je Juhomoravský kraj. Domov má v nepretržitej opatere 35 detí s telesným, duševným, zmyslovým alebo sociálnym postihnutím vo veku od 1 do 10 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu mať v opatere ich rodičia. Najčastejšími diagnózami sú M.Down (Downov syndróm), DMO (detská mozgová obrna), vrodené vývojové chyby a psychomotorické retardácie.

 
 

Prinášame ovocie do škôl

Od začiatku februára sa môžu základné a stredné školy v celej našej republike zapojiť do nového programu Európskej únie a Českej republiky „Ovocie do škôl“. Na čerstvé ovocie a zeleninu majú nárok všetci žiaci úplne zadarmo.

Cieľom projektu je zvýšiť u detí obľubu ovocia a zeleniny, prispieť k zmene ich stravovacích návykov, bojovať tak proti detskej obezite a zlepšiť zdravotný stav mladej populácie. Druhotným efektom by malo byť celkové zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny.

Viac informácií o projekte nájdete na www.ovocedoskol.eu.

Prinášame ovocie do škôl

Od začiatku februára sa môžu základné a stredné školy v celej našej republike zapojiť do nového programu Európskej únie a Českej republiky „Ovocie do škôl“. Na čerstvé ovocie a zeleninu majú nárok všetci žiaci úplne zadarmo.

Cieľom projektu je zvýšiť u detí obľubu ovocia a zeleniny, prispieť k zmene ich stravovacích návykov, bojovať tak proti detskej obezite a zlepšiť zdravotný stav mladej populácie. Druhotným efektom by malo byť celkové zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny.

Viac informácií o projekte nájdete na www.ovocedoskol.eu.
 

Podporujeme aj zraniteľných

RECAMO, Masarykov onkologický ústav Brno

Športovci a organizácie, ktoré podporujeme

Sme dlhoročným partnerom Základnej a Materskej školy pri detskej nemocnici v Brne mikulášske, vianočné besiedky alebo dni detí. Ďalším dlhoročným partnerom, ktorému radi pomáhame, je charitatívna spoločnosť Effeta.
 

Podporujeme aj zraniteľných

RECAMO, Masarykov onkologický ústav Brno

Športovci a organizácie, ktoré podporujeme

Sme dlhoročným partnerom Základnej a Materskej školy pri detskej nemocnici v Brne mikulášske, vianočné besiedky alebo dni detí. Ďalším dlhoročným partnerom, ktorému radi pomáhame, je charitatívna spoločnosť Effeta.
 
 

V minulých rokoch sme podporili nasledujúcich partnerov: 
 
 

V minulých rokoch sme podporili nasledujúcich partnerov:Top