Balenie a skladovanie

Moderné baliace linky sú súčasťou našich logistických skladov hneď z niekoľkých dôvodov. Ide najmä o zlepšenie trvanlivosti tovaru a fyzickú kontrolu, ktorá počas balenia prebieha automaticky. Naše baliace linky dotvárajú tiež nezameniteľný image značky Hortim pre koncového zákazníka.

Naše skladové priestory sú riadené a kontrolované počítačom. Vďaka moderným technológiám sme schopní jednoducho udržiavať požadované konštantné teploty vo všetkých skladoch. Celková rozloha našich skladov je viac než 35 000 m2. Aj takto zaručujeme vám i vašim zákazníkom optimálne podmienky pre dostatok stáleho sortimentu ponúkaného tovaru.

Balenie a skladovanie

Moderné baliace linky sú súčasťou našich logistických skladov hneď z niekoľkých dôvodov. Ide najmä o zlepšenie trvanlivosti tovaru a fyzickú kontrolu, ktorá počas balenia prebieha automaticky. Naše baliace linky dotvárajú tiež nezameniteľný image značky Hortim pre koncového zákazníka.

Naše skladové priestory sú riadené a kontrolované počítačom. Vďaka moderným technológiám sme schopní jednoducho udržiavať požadované konštantné teploty vo všetkých skladoch. Celková rozloha našich skladov je viac než 35 000 m2. Aj takto zaručujeme vám i vašim zákazníkom optimálne podmienky pre dostatok stáleho sortimentu ponúkaného tovaru.
 

Cross docking

Cross docking je založený na potrebe synchronizácie všetkých logistických procesov, ktoré zákazníkovi šetria čas, peniaze a priestor. Ide o zjednodušenie procesu odberu tovaru od výrobcu alebo dodávateľa a jeho následného dodania do cieľovej maloobchodnej prevádzky. Vďaka službám cross docking znížite potrebu skladových priestorov a množstvo skladových zásob, pričom doprava je efektívnejšia, presnejšia, profesionálnejšia a lacnejšia. Z výši sa vaša likvidita. Kapitál viazaný na skladové zásoby sa uvoľní. Vďaka profesionálnemu nastaveniu dodávok sa vyhnete nepredajným zvyškom alebo tovaru, ktorý je po záruke. Obrátka sa zlepší najmä u rýchloobrátkového tovaru.

Služby cross docking
  • Optimalizácia nákladov na prepravu, balenie a expedíciu
  • Zlepšenie termínov dodávok do maloobchodných prevádzok
  • Zníženie doby skladovania tovaru a potreby priestoru na skladovanie
  • Možnosť sledovať zásielky počas celej manipulácie s tovarom
  • Konsolidácia dodávok od rôznych dodávateľov a následné expedovanie kompletných zásielok.

Cross docking

Cross docking je založený na potrebe synchronizácie všetkých logistických procesov, ktoré zákazníkovi šetria čas, peniaze a priestor. Ide o zjednodušenie procesu odberu tovaru od výrobcu alebo dodávateľa a jeho následného dodania do cieľovej maloobchodnej prevádzky. Vďaka službám cross docking znížite potrebu skladových priestorov a množstvo skladových zásob, pričom doprava je efektívnejšia, presnejšia, profesionálnejšia a lacnejšia. Z výši sa vaša likvidita. Kapitál viazaný na skladové zásoby sa uvoľní. Vďaka profesionálnemu nastaveniu dodávok sa vyhnete nepredajným zvyškom alebo tovaru, ktorý je po záruke. Obrátka sa zlepší najmä u rýchloobrátkového tovaru.

Služby cross docking
  • Optimalizácia nákladov na prepravu, balenie a expedíciu
  • Zlepšenie termínov dodávok do maloobchodných prevádzok
  • Zníženie doby skladovania tovaru a potreby priestoru na skladovanie
  • Možnosť sledovať zásielky počas celej manipulácie s tovarom
  • Konsolidácia dodávok od rôznych dodávateľov a následné expedovanie kompletných zásielok.
Top