Žiadosť uchádzača o pracovnú pozíciu

Príloha: Životopis
Príloha: Motivačný list

*povinné pole


Kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo ,, Odoslať žiadosť“ súhlasím so spracovaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem prostredníctvom formulára "Žiadosť uchádzača o pracovnú pozíciu“. Osobné údaje budú spracované v súlade s platnou slovenskom legislatívou.
Tieto údaje poskytujem spoločnosti HORTIM International, spol. s.r.o. výhradne za účelom zaevidovania do databázy a poskytnutia odpovedajúceho pracovného miesta, najdlhšie však na 3 roky od jeho zaslania. Kedykoľvek budete môcť požiadať spoločnosť HORTIM International, spol. s r. o. o vymazanie alebo o úpravu osobných údajov.

Top